MỤC TIÊU:

Phát huy tối đa khả năng sáng tạo nhằm khai phóng tiềm năng của từng cá nhân học sinh về mọi mặt.

TRIẾT LÝ:

Giáo dục Khai phóng (Liberal Arts), Thang tư duy Bloom (Bloom Taxonomy) và Trí Thông Minh Đa Diện (Multiple Intelligences)

Mục tiêu và phương pháp giảng dạy 1
Mục tiêu và phương pháp giảng dạy 2

NỘI DUNG GIẢNG DẠY: GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

ĐỨC DỤC

Giá trị sống – Kỹ năng sống theo UNESCO

TRÍ DỤC

Ngôn ngữ, Khoa học, Toán học, Văn hóa Đọc, Mĩ thuật, Âm nhạc, môn học Sáng tạo

THỂ DỤC

Võ thuật, Bơi lội, Thể dục nhịp điệu

Bài giảng được thiết kế theo hướng tiếp cận theo mục tiêu Understanding by Design (UbD approach) giúp học sinh tiếp nhận kỹ năng kiến thức theo chủ điểm và đo lường được.

Các hoạt động hoạt tập đều thông qua thực hành/vui chơi Learning by Doing/Playing giúp khơi gợi và duy trì hứng thú, tăng khả năng tập trung và kích thích trí tưởng tượng và óc tò mò của trẻ.

Giáo viên dẫn dắt quá trình học tập bằng phương pháp vấn đáp gợi mở Socrate giúp trẻ từng bước hình thành và phát triển tư duy phân tích, suy luận và phản biện.

Tối đa hóa các hoạt động học tập hợp tác theo cặp, nhóm (Collaborative Learning) giúp trẻ phát triển các kỹ năng giao tiếp, phối hợp, hợp tác, lãnh đạo và phục vụ.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *